PROMOTION โปรโมชั่นพิเศษ! ผ่อนชำระ 0% 10 เดือน ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักสำหรับท่านที่มีบัตรเครดิต

การไม่อ้วน เป็นลาภอันประเสริฐ

การไม่อ้วน เป็นลาภอันประเสริฐ

โรคอ้วน เป็นต้นเหตุของความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนรุนแรง เช่น โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น รวมทั้งยังทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยคนที่เป็นโรคอ้วนจะมีอายุขัยสั้นลง ประมาณ 5-20 ปี

“การไม่อ้วน เป็นลาภอันประเสริฐ” เป็นประโยคที่สะท้อนต่อสุขภาพของคนในยุคนี้ ที่ควรป้องกันและดูและสุขภาพตนเอง เพื่อให้ห่างจากโรคอ้วน แต่ว่าสำหรับผู้ป่วยที่มีค่า BMI เกิน 30 ควรปรึกษาแพทย์เพื่อได้รับการแนะนำวิธีลดน้ำหนักที่เหมาะสม และปลอดภัย

การผ่าตัดกระเพาะรักษาโรคอ้วน เป็นวิธีทางเลือกของการรักษาโรคอ้วนด้วยการผ่าตัดที่เห็นผลได้จริงและรวดเร็ว โดยน้ำหนักจะลดลงชัดเจนหลังผ่าตัด 6 เดือนหรือ 1 ปี ซึ่งวิธีนี้ได้รับการรับรองว่าเป็นการผ่าตัดเพื่อลดน้ำหนักแบบปลอดภัย รวมทั้ง จากการติดตามผลการผ่าตัดลดน้ำหนักระยะยาว พบว่า สามารถช่วยลดอัตรการเสียชีวิตจากโรคอ้วนจากทุกสาเหตุ
Doodee Center ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักแบบปลอดภัย มั่นใจด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางรักษาโรคอ้วน
  • ฟรี! คำณวนค่า BMI และปรึกษาแพทย์ออนไลน์ ที่ Line : @doodeecenter
  • ทีมแพทย์เชี่ยวชาญผ่าตัดลดน้ำหนักดูแลทั้งก่อนและหลังผ่าตัดทุกเคส
  • ผ่าตัดด้วยเทคนิคเฉพาะผ่านกล้อง 4K แผลเล็ก ฟื้นตัวเร็ว
  • งบไม่บานปลาย ราคาแพ็กเกจ รวมทุกอย่างครบแล้ว
  • มีประกันสังคม ผ่าตัดกระเพาะด้วยราคาพิเศษ 79,000 บาท
  • สิทธิพิเศษ ผ่อน 0% 10 เดือน
Doodee Center ศูนย์ดูดี ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนัก ทั้ง 2 สาขา
  • ร.พ.ศิครินทร์ หาดใหญ่
  • ร.พ.ศิครินทร์ ลาซาล
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ ฟรี! ศัลยแพทย์เชี่ยวชาญผ่าตัดผ่านกล้องและผ่าตัดโรคอ้วน
Line : @doodeecenter
Website :www.doodeecenter.com
ทั้งนี้ หากท่านมีสิทธิประกันสังคมสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอใช้สิทธิในการรักษาโรคอ้วนด้วยการผ่าตัดได้