PROMOTION โปรโมชั่นพิเศษ! ผ่อนชำระ 0% 10 เดือน ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักสำหรับท่านที่มีบัตรเครดิต

การเตรียมตัวผ่าตัด

การตรวจที่จำเป็นต่อการผ่าตัด

ก่อนการผ่าตัดโรคอ้วน จะมีการตรวจหาโรคร่วมที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนและเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าต้ด จะมีการตรวจดังนี้

1. ตรวจเลือดเบื้องต้น

เพื่อตรวจความเข้มข้นเลือด ตรวจเช็คโรคเบาหวาน ไขมันโลหิตสูง ไทรอยด์ หรืออาจมีการตรวจค่าของตับอ่อนเพิ่มเติม

2. ตรวจอัลตราซาวน์ตับ

ตรวจอัลตราซาวน์ตับ เพื่อเป็นการตรวจดูว่ามีภาวะไขมันเกาะตับหรือตับแข็งหรือไม่ซึ่งพบได้ในผู้มีน้ำหนักเยอะ

3. ตรวจการนอนหลับ

ตรวจการนอนหลับ (Sleep Test) โดยเฉพาะรายที่มีอาการ เพื่อลดความเสี่ยงจากการหยุดหายใจหลังการผ่าตัด หรือการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวระหว่างผ่าตัด

4. ตรวจส่องกล้องหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร

การตรวจเพื่อหาความผิดปกติของกระเพาะอาหารก่อนการผ่าตัด เช่นภาวะกรดไหลย้อน หรือการอักเสบ ฯลฯ

5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นการตรวจมาตรฐานที่ต้องทำก่อนผ่าตัด รวมทั้งบางรายอาจต้องตรวจอัลตราซาวน์หัวใจร่วมด้วย

6. ตรวจเอ็กซเรย์ปอด

การตรวจเอ็กซเรย์ปอดเป็นการตรวจมาตรฐานที่ต้องทำก่อนผ่าตัด เพื่อตรวจหาความผิดปกติของปอดและหัวใจก่อนการผ่าตัด